Rada Centrum Biostruktury


                            SKŁD RADY CENTRUM BIOSTRUKTURY
                                                  KADENCJA 2011-2015

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI

Dr hab. Leszek Szablewski

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr hab. Anna Ratajska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Dr hab. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Prof. dr hab. Barbara Górnicka

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Paweł Włodarski

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Piotr Skopiński

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Gajane Martirosian

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Krzysztof Włodarski

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Paweł Krajewski

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Prof. dr hab. Bogdan Ciszek

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Prof. dr hab. Rafał Płoski

Zakład Genetyki Medycznej

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Zakład Immunologii

Prof. dr hab. Marek Jakóbisiak

Zakład Immunologii

Prof. dr hab. Witold Lasek

Zakład Immunologii

Dr hab. Dominika Nowis

Zakład Immunologii

Dr hab. Artur Kamiński

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dr Bożenna Oleszczak

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Mgr Aleksandra Garbacewicz

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr Izabela Młynarczuk-Biały

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr Łukasz Biały

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr Monika Ołdak

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Lek. Grzegorz Gut

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr Krzysztof Krasucki

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

 

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Alicja Tomaszewska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Mgr Irena Jóźwik

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Małgorzata Krzywicka

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Ewa Rajska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Joanna Ciechańska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Jakub Wroński

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Łukasz Fus

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Mgr Marta Supergan-Marwicz

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Lek. Sławomir Poletajew

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Mgr Małgorzata Wachowska

Zakład Immunologii

 

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY

Prof. dr hab. Janusz Komender

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Ryszard Aleksandrowicz

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Prof. dr hab. Wojciech Sawicki

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej